23 Ağustos 2007 Perşembe

bir oyun

Bir.iki.üç.dört.beş......onyedionsekizondokuz......
otuzikiotuzüçotuzbeş......ellisekizellidokuz...... altmışbiraltmışiki......yetmişbeşyetmişaltıyetmişsekiz......doksanbirdoksaniki ......
doksansekizdoksandokuz…...
Yüz!

önüm
arkam
sağım
solum
sobe.
saklanmayan aşk be![kirmizi]

Hiç yorum yok: